Monthly Archives: januar 2013

Parverb

Nynorsk har framleis parverb, det vil seia at det er ein tydingsskilnad mellom eit sterkt og eit svakt verb som har (nesten) same form i infinitiv. Eit godt døme er verba henga og heng(j)a: Jakka heng ikkje på knaggen no. … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Konsekvens

I samband med den nye nynorskrettskrivinga uttala rettskrivingsnemnda seg om krav til konsekvens. Etter ny rettskriving er det valfritt med j etter g og k i svake hokjønnsord (typen brygge/bryggje) og i verb (typen tenka/tenkja). Før gjorde skiljet mellom hovudformer … Les meir

Posta under Konsekvens | Merkt , | Kommenter innlegget

Nyttårshelsing til norsklærarar

I 2012 var eg i dei fleste fylke i landet og heldt kurs for lærarar om den nye rettskrivinga, på vegner av Språkrådet. Eg har hatt kurs for om lag 1400 lærarar og andre offentleg tilsette, og har møtt utruleg … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget