Category Archives: Setningsbygnad

Kor viktig

På radioen høyrde eg nyleg ei dame med god dialekt snakka om «viktigheita av» noko. Det betyr ikkje at denne typen substantivuttrykk no skal reknast som godt språk, men seier vel heller noko om kor sterkt vi blir påverka av tungt … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt | Kommenter innlegget

Eigedomsordet etter substantivet

På nynorsk plasserer vi helst eigedomsordet etter substantivet: Takk for gåva til konfirmasjonen min. Vi kallar det dobbelt bestemt form når vi har eit eigedomsord + eit substantiv i bestemt form. På bokmål kan vi òg bruka dobbel bestemt form, … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt , | 2 kommentarar

Verbal seiemåte

På nynorsk liker vi å uttrykkja oss verbalt. Når teksten inneheld substantiv som er laga av verb eller adjektiv, kan du gjerne stoppa og spørja deg om det går an å bruka verbet eller adjektivet i staden for substantivet. Sjå … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt | Kommenter innlegget

Passiv i nynorsk

Passiv kan lagast på to måtar i nynorsk. For det fyrste kan me laga passiv med verbet bli (eller verta) saman med perfektum partisipp av hovudverbet: «Brevet blir sendt.» For det andre kan me laga passiv med eit hjelpeverb (skal, … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt , , , , | Kommenter innlegget