Category Archives: Verb

Ho slapp plata?

Seier vi om ein artist at «ho slapp plata si i går», betyr det at ho slapp unna plata si. Viss vi meiner at ho kom med ny plate, heiter det: «Ho sleppte plata si i går.» Det er eit … Les meir

Posta under Verb | Merkt | Kommenter innlegget

Parverb

Nynorsk har framleis parverb, det vil seia at det er ein tydingsskilnad mellom eit sterkt og eit svakt verb som har (nesten) same form i infinitiv. Eit godt døme er verba henga og heng(j)a: Jakka heng ikkje på knaggen no. … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Ikkje «har høyrd»

Når vi lagar perfektum, bruker vi hjelpeverbet har + perfektum partisipp. Den forma av perfektum partisipp som vi bruker etter har, er inkjekjønnsforma av partisippet. Vanlegvis skal perfektum partisipp av svake verb ha –t: har høyrt, har gjort, har gått, … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , | Kommenter innlegget

Bøying av st-verb

Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: – Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan –st. Er verbet svakt, tek du bort –r i presens og legg til –st: syna – syner – synte – … Les meir

Posta under Verb | Merkt | Kommenter innlegget

Kva var no verb igjen?

Verb vart før i tida kalla gjerningsord. Når me bøyer verbet i ulike tider, seier me gjerne at me bøyer verbet a verbo. Grunnforma, den forma som står etter «å», er infinitiv. I nynorsk endar infinitiv anten på –a eller på –e. … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Sterke verb

Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Dei har dessutan vokalskifte i ulike tider: finna – finn – fann – har funne koma – kjem – kom – har kome Tidlegare kunne dei … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , | 4 kommentarar