Tag Archives: verbal seiemåte

Verbal seiemåte

På nynorsk liker vi å uttrykkja oss verbalt. Når teksten inneheld substantiv som er laga av verb eller adjektiv, kan du gjerne stoppa og spørja deg om det går an å bruka verbet eller adjektivet i staden for substantivet. Sjå … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt | Kommenter innlegget